Strona główna

Najnowsze wiadomości

Wizyta w przedszkolu „Pod świerkami” w Krakowie

W dniu 14 kwietnia, pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie wraz z pracownikami Wydziału Ruchu Drogowego KWP Kraków odwiedzili Samorządowe Przedszkole nr 96 „Pod świerkami”. Spotkanie miało na celu zaznajomienie dzieci z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

„Nietrzeźwy – daleko od szosy” z udziałem ITD z Łodzi

Akcja interwencyjno-prewencyjna „Nietrzeźwy – daleko od szosy” to wspólny projekt Komendy Powiatowej Policji w Radomsku oraz Starostwa Powiatowego w Radomsku, we współpracy m.in. z Inspekcją Transportu Drogowego, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Inspekcja działa wspólnie ze Stacjami Kontroli Pojazdów

W dniu 1 kwietnia inspektorzy z Kujawsko-Pomorskiego WITD podjęli działania mające na celu weryfikację stanu technicznego autobusów komunikacji miejskiej na terenie Bydgoszczy. Typowane do kontroli autobusy kierowane były na 3 Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów. Kontrolujący, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, sprawdzili układy pojazdów mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Copyright 2008 GITD.